Castell de Milany

Se’n troben cites en documents de l’any 962, com a castell del comtat de Besalú. El comte va donar la castlania a Ponç de Milany, la qual passà als seus hereus. Al s. XIII, en crear-se les baronies, la de Milany era formada per les parròquies de Vallfogona, Llaers i Vidrà, amb les sufragànies de Cabagès i Colvidases. Al s. XIV, va passar als Pinós. El castell va ser abandonat a finals d’aquell segle. Des d’aleshores, ha anat perdent pedra rera pedra. Malgrat aquesta pèrdua, sens dubte paga la pena la visita per les magnífiques vistes que ens ofereix i pel paisatge montà que trobareu per arribar-hi.

I si voleu fer una caminda per aquest indret, us proposem la ruta Vidrà - Castell de Milany

Imprimeix